• facebook
KJU “Porodično savjetovalište”

KJU “Porodično savjetovalište”

KJU “Porodično savjetovalište”,u saradnji sa Ministarstvom za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, nudi savjete roditeljima na koji način mogu biti podrška svojoj djeci tokom školovanja pružajući  podršku učenicima i roditeljima  pred polazak u školu.