• facebook
Obilježavanje manifestacije “Dani o Allahovom poslaniku”

Obilježavanje manifestacije “Dani o Allahovom poslaniku”

U sklopu obilježavanja manifestacije “Dani o Allahovom poslaniku”, učenici III razreda su na času Islamske vjeronauke počašćeni kesicom bombona i jednim hadisom. Čitajući hadise dali su svoj doprinos prenošenju Poslanikovih savjeta i uputa. Akcija je izvedena kao odgovor na hadis Allahovog poslanika “Prenesite od mene pa makar ajet”