• facebook
Obavještenje o polaganju eksterne mature u osnovnim školama

Obavještenje o polaganju eksterne mature u osnovnim školama

Dragi učenici, cijenjeni nastavnici i roditelji,

obavještavamo vas da će se eksterna matura u osnovnim školama na području Kantona Sarajevo u školskoj 2017/2018. godini polagati 20. i 21. juna 2018. godine (u srijedu i četvrtak), istovremeno u 67 osnovnih škola na području Kantona Sarajevo.
Prvog dana, 20. juna učenici će polagati eksternu maturu iz predmeta Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost sa početkom u 12.00h.
Drugog dana, 21. juna učenici će polagati eksternu maturu iz predmeta  Prvog stranog jezika (Engleski jezik ili Njemački jezik) u 10.00h. i Matematike u 12.00h.