• facebook
“Ambasadori drugarstva”

“Ambasadori drugarstva”

Centar za Razvoj Omladinskog Aktivizma – CROA u saradnji sa opštinom Vogošća i pod pokroviteljstvom Evropske Unije i UNDP-a održao je radionicu za učenike naše škole. Cilj treninga za mlade lidere je usvajanje tehnika o rješavanju konfliktnih situacija, pored prevencije vršnjačkog nasilja jeste poboljšavanje komunikacije. Nakon treninga “Ambasadori drugarstva” će biti osposobljeni za prepoznavanje nasilničkog ponašanja i ranu intervenciju, te biti pozitivan uzor drugim učenicima i navoditi ih na mirno rješavanje eventualnih sukoba.