• facebook
Ogledni čas “Čula-čulni organi”

Ogledni čas “Čula-čulni organi”

U srijedu 19.12.2018. god., mr.sci.Mersiha Šahinbegović je realizovala ogledni čas u kombinovanom odjeljenju II/IV razreda u područnoj školi “Gora” sa nastavnim jedinicama Čula/Čulni organi. Zahvaljujući dobrom planiranju, te korelacijsko-integracijskim pristupom nastavnim sadržajima omogućeno je da sve  otežavajuće okolnosti rada u kombinovanom odjeljenju budu pretočene u prednosti. Prema mišljenju prisutnih, direktora, pedagoga i kolegica iz Stručnog aktiva, dinamična smjena direktnog i indirektnog načina rada i upotreba raznovrsnih sredstava i pomagala su doprinjeli realizaciji veoma uspješnog časa.