• facebook
„Lopov uvijek bude otkriven“

„Lopov uvijek bude otkriven“

„Lopov uvijek bude otkriven“ je edukativno-zabavna radionica koja je u prostorijama škole održana u petak 08.02.2019.god. Realizaciju radionice su upriličili predstavnici Federalne uprave policije i Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo u saradnji sa Visokim sudskim i tužilačkim vijećem Bosne i Hercegovine. Cilj radionice je prevencija maloljetničke delinkvencije,  na kojoj su prisustvovali učenici VI razreda. Ono što je posebno oduševilo učenike je pronalazak skrivenih psihoaktivnih supstanci od strane dresiranog psa.