• facebook
Edukativni izlet

Edukativni izlet

Za uposlenike naše škole upriličen je izlet u “Etno avliju Mačkovac”.

Sam naziv ‘Etno avlija’ govori da je riječ o kompleksu u kojem se nalazi velika zbirka predmeta, oruđa za rad, posuda, narodnih nošnji i dr. koji potiču iz bogate historijske prošlosti Bosne i Hercegovine.