• facebook
Početak šk.2019/2020. godine

Početak šk.2019/2020. godine

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

KANTON SARAJEVO

OPĆINA VOGOŠĆA

JU OŠ“Porodice ef.Ramić“ Semizovac

Tel.fax.033/430-993

E-mail:os.semizovac@bih.net.ba

Djl.br.08-3343/19

Datum: 26.8.2019.g.

 

 

                                                OGLAS ZA UČENIKE I NASTAVNIKE

 

 

      Obavještavaju se učenici i nastavnici, da nastava u školskoj 2019/2020.godini počinje 02.9.2019.godine ( ponedjeljak ) i to:

 

 

 

  • Učenici od II do IV razreda – druga  smjena samo prvi dan, a narednih dana prva smjena su:  I-1; II-1; III-1 i IV-1 razred  uz rotiranje smjene sedmično.

Druga smjena narednih dana su: I-2; II-2 i III-2 razred – uz rotiranje smjena sedmično.

 Nastava u drugoj smjeni počinje u 12,30 sati.

 

 

  • Učenici od V do IX razreda su uvijek prva smjena – nastava počinje u  08,00 sati.

 

  •  Prijem prvačića je u ponedjeljak 02.09. u 15,00 sati uz prigodnu priredbu.

                                                                          

 

SRETAN POČETAK NASTAVE!

 

 

 

Direktor škole

 

Šemso Pačariz