• facebook
Evropski dan jezika

Evropski dan jezika

Učenici naše škole, sa nastavnicama stranih jezika Almirom Modrić i Mirelom Suljagić-Omerhodžić, obilježili su 26.septembra Evropski dan jezika. Inače širom Evrope, oko 800 miliona Evropljana zastupljenih u 47 država članica Vijeća Evrope, potaknuti su da uče što više jezika, u bilo kojoj dobi, u školi i izvan nje. Budući da je jezička raznolikost alat za postizanje većeg međukulturnog razumjevanja i ključni element bogate kulturne baštine našeg kontinenta, Vijeće Evrope promoviše višejezičnost. Naši đaci naučili su kako uspostaviti konverzaciju na raznim jezicima.