• facebook
Međunarodni dan ljudskih prava

Međunarodni dan ljudskih prava

Svakog 10. decembra širom svijeta se obilježava Međunarodni dan ljudskih prava.Tako su i učenici IX razreda uz pomoć nastavnice historije Anise Fatić izradom referata i panoa prezentirali da se sva ljudska bića rađaju slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima.