• facebook
Upis djece u prvi razred šk.2020/2021.godine

Upis djece u prvi razred šk.2020/2021.godine

Obavještavamo roditelje/staratelje djece da će se vršiti upis u šk.2020/2021.god. u našoj školi u sljedećim terminima:

  • aprilski upisni rok (01.04.2020. do 30.04.2020.)
  • augustovski rok u izuzetno opravdanim slučajevima

Upis djece u prvi razred vrši sekretar škole, a ocjenu sposobnosti Komisija za upis djece u prvi razred ( u čijem sastavu su pedagog/psiholog i nastavnik/ca razredne nastave), uz predhodno pribavljeno ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove.

NAPOMENA: Školskim obveznikom smatra se dijete koje je do 01.marta tekuće godine napunilo pet i po godina života.

Prilikom upisa potrebna je slijedeća dokumentacija:

-Izvod iz matične knjige rođenih (ovjerena kopija)

-Ljekarsko uvjerenje o psiho/fizičkoj sposobnosti djeteta

-Potvrda o pohađanju Obaveznog programa predškolskog odgoja.

Direktor škole

mr.Šemso Pačariz