• facebook
Obavještenje za učenike IX razreda

Obavještenje za učenike IX razreda

Obavještavamo Vas da je Vlada Kantona Sarajevo na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo donijela Zaključak broj: 02-04-9610-13/20 od 9.4.2020. godine, da se u školskoj 2019./2020. godini neće realizirati polaganje eksterne mature za učenike završnih razreda osnovne škole.

eksterna matura