• facebook
Obavještenje za roditelje budućih prvačića

Obavještenje za roditelje budućih prvačića

Obavještavamo roditelje budućih prvačića da dostave dokumentaciju za upis u prvi razred, i to:

– od 09.6. do 30.6.2020.godine i
– od 03.8. do 15.8.2020.godine.

Potrebna dokumentacija:

1. izvod iz matične knjige rođenih;
2. ljekarsko uvjerenje o psihofizičkom stanju djeteta i zdravstvenom statusu s opisom poteškoće i
3. uvjerenje/cetifikat o pohađanju obaveznog predškolskog programa.

Upis prvačića