• facebook
Obavijest o održavanju izbornih takmičenja/natjecanja iz matematike za učešće na međunarodnim matematičkim takmičenjima/natjecanjima IMO, BMO i JBMO

Obavijest o održavanju izbornih takmičenja/natjecanja iz matematike za učešće na međunarodnim matematičkim takmičenjima/natjecanjima IMO, BMO i JBMO

Poštovani učenici,

Suočeni sa aktuelnom situacijom vezanom za pojavu novog korona virusa koji je uticao na sistem i organizaciju takmičenja/natjecanja iz matematike u Bosni i Hercegovini i svijetu, matematičari koji rade dugi niz godina na pripremi i provedbi takmičenja/natjecanja su usvojili pravilnik za izbor ekipa BiH za međunarodna takmičenja/natjecanja u 2020. godini, a koji omogućava našim učenicima plasman na međunarodna matematička takmičenja/natjecanja.

Na kvalifikacionom takmičenju/natjecanju za IMO i BMO učenici moraju biti rođeni 02.07.2000. godine ili kasnije, te nisu smjeli biti upisani na fakultet/univerzitet u prethodnoj godini (u skladu sa pravilima IMO i BMO).

Na kvalifikacionom takmičenju/natjecanju za JBMO učenici moraju biti rođeni 24. decembra 2004. godine ili kasnije (u skladu sa pravilima JBMO).

U prilogu se nalazi Pravilnik za izbor ekipa BiH za međunarodna takmičenja iz matematike u 2020. godini koji u sebi sadrži informacije o sistemu takmičenja i terminima.

Pravilnik za izbor ekipa BiH za međunarodna takmičenja iz matematiku u 2020. godini

Pravilnik za izbor ekipe BiH za Internacionalnu matematičku olimpijadu (IMO) i Balkansku matematičku olimpijadu (BMO)

Bosnu i Hercegovinu će na IMO i BMO predstavljati ista ekipa. Ta ekipa će se sastojati od 6 učenika, a odabrat će se kroz izborna takmičenja.

Pravo učešća na prvom izbornom takmičenju za IMO i BMO imaju sljedeći učenici:

– Svaki učenik koji i dalje ima pravo nastupa na IMO i BMO, a na Matematičkoj olimpijadi BiH 2019. je osvojio barem 7 bodova (ukupno ima 17 takvih učenika).

– 3 učenika koje predlože organizatori entitetskih takmičenja (Republički pedagoški zavod Republike Srpske, Udruženje matematičara Kantona Sarajevo i Udruga matematičara Ruđer Bošković), pri čemu se vodi računa da na izbornom takmičenju budu zastupljeni učenici koji se takmiče u organizaciji sva tri organizatora.

– Prvoplasiranih 10 učenika sa kvalifikacionog takmičenja.

Organizacija kvalifikacionog takmičenja

Kvalifikaciono takmičenje će se održati online, preko platforme Microsoft Teams, 6.8.2020. godine sa početkom u 10 h. Na kvalifikacionom takmičenju mogu učestvovati svi učenici koji imaju pravo nastupa na IMO i BMO. Potrebno je da se prijave na takmičenje preko linka https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenoplkRVF2qI-ObuDRXZyM0JZR1uZZWShWdje4Z1J6L86nkQ/viewform. Prijave su otvorene do 3.8.2020. Na takmičenju će biti 4 zadatka (po jedan iz oblasti algebre, geometrije, kombinatorike i teorije brojeva), pri čemu svaki nosi 10 bodova, a izrada zadataka će trajati 4 sata. Dan prije takmičenja, 5.8.2020. godine, u 10 h će biti organizovana proba da bi se učenici upoznali sa funkcionisanjem platforme. Dolazak na probu je obavezan.

Prilikom prijave se ostavlja mail preko kojeg će organizatori učenike dodati na platformu. U slučaju da bude problema sa pristupom platformi, učenici su se dužni javiti na mail besirevic.admir@gmail.com. Učenici će imati 10 minuta da prepišu zadatke na papir, a onda su se dužni odmaknuti od računara te postaviti kameru da ih snima (i to na način da se kompletni vide, detaljnije će biti objašnjeno na probi). Tokom izrade zadataka nije dozvoljena upotreba mobitela, digitrona, komunikacija sa drugim osobama ili odlazak u toalet. Ako se slučajno desi prekid konekcije, učenik je dužan odmah da se ponovo konektuje (tolerisat će se maksimalno petominutni prekid). U prostoriji gdje učenik radi takmičenje ne smije biti drugih osoba. Nakon završetka, učenici imaju 10 minuta da uslikaju rješenja i pošalju na mailove besirevic.admir@gmail.com, bojan.pazin@gmail.com i marinkoant@gmail.com. Takmičenje se radi na praznim bijelim papirima formata A4, te je potrebno na svakom papiru napisati na koji zadatak se odnosi i koja stranica tog zadatka je u pitanju (npr. 3. zadatak stranica 2/4). Zbog načina pregledanja neophodno je da učenici pišu čitko, po mogućnosti hemijskom olovkom i malo većim slovima. Zadaci će biti tako postavljeni da neće biti potrebe za pitanjima vezanim za tekst zadataka. Moguće je da rezultati neće biti objavljeni isti dan, a eventualne žalbe će se odvijati online.

Izborna takmičenja za IMO i BMO

Prvo izborno takmičenje će se održati 14.8.2020. godine sa početkom u 11 h (zbog epidemiološke situacije takmičenje se neće raditi 2 dana kao inače). Takmičenje će biti održano na nekoliko lokacija, takmičarskih centara, koji će se odrediti nakon kvalifikacionog takmičenja (moguće Sarajevo, Banja Luka, Mostar i Tuzla), o čemu će takmičari biti blagovremeno informisani. Takmičari i organizatori su se dužni pridržavati preporučenih mjera (maska, distanca, dezinfekcija ruku i sl.). Takmičari koji su mlađi od 18 godina su obavezni da u takmičarski centar donesu ovjerenu izjavu roditelja da su svjesni rizika i potencijalnih opasnosti uzrokovanih uslijed epidemije korona virusa Covid-19, te da su saglasni da njihovo dijete uzme učešće na tom takmičenju. Punoljetni takmičari moraju donijeti sličnu ovjerenu i vlastoručno potpisanu izjavu. Na takmičenju će biti 4 zadatka (po jedan iz oblasti algebre, geometrije, kombinatorike i teorije brojeva), pri čemu svaki nosi 10 bodova, a izrada zadataka će trajati 5 sati. Prva dva zadatka će biti za

nijansu lakša od preostala dva. Moguće je da rezultati neće biti objavljeni isti dan, a eventualne žalbe će se odvijati online, preko platforme Microsoft Teams. Zbog online žalbi neophodno je da se svi učesnici ovog takmičenja prijave preko linka https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfeeBgtQpWFz8I__4bNR5M4NoW2thbuDXQDInIKu5_hJatFFg/viewform, a najkasnije 12.8.2020.

Drugo izborno takmičenje će se održati 21.8.2020. godine sa početkom u 11 h, moguće također na nekoliko lokacija. Na njemu učestvuje ne više od 12 učenika koji su ostvarili najbolji rezultat na prvom izbornom takmičenju. Na njemu će također biti 4 zadatka iz 4 različite oblasti, a izrada zadataka će trajati 5 sati. Međutim, ovaj put će dva lakša zadatka (prva dva) biti iz oblasti koje su bile teže na prvom izbornom testu. Ekipu BiH će na IMO i BMO predstavljati 6 učenika koji u zbiru imaju najviše bodova na prvom i drugom izbornom takmičenju.

Pravilnik za izbor ekipe za Juniorsku balkansku matematičku olimpijadu (JBMO)

Bosnu i Hercegovinu će na JBMO predstavljati 6 učenika, a ekipa će se odabrati na izbornom takmičenju.

Pravo učešća na prvom izbornom takmičenju za JBMO imaju sljedeći učenici:

– Svaki učenik koji i dalje ima pravo nastupa na JBMO, a na Juniorskoj matematičkoj olimpijadi BiH 2019. je osvojio barem 10 bodova (ukupno ima 7 takvih učenika).

– 3 učenika koje predlože organizatori entitetskih takmičenja (Republički pedagoški zavod Republike Srpske, Udruženje matematičara Kantona Sarajevo i Udruga matematičara Ruđer Bošković), pri čemu se vodi računa da na izbornom takmičenju budu zastupljeni učenici koji se takmiče u organizaciji sva tri organizatora.

– Prvoplasiranih 15 učenika sa kvalifikacionog takmičenja.

Organizacija kvalifikacionog takmičenja

Kvalifikaciono takmičenje će se održati online, preko platforme Microsoft Teams, 4.8.2020. godine sa početkom u 10 h. Na kvalifikacionom takmičenju mogu učestvovati svi učenici koji imaju pravo nastupa na JBMO. Potrebno je da se prijave na takmičenje preko linka https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfd3mxxOAWXj3DW_e8gkIVPvOOjFvnp9mva99UpCGvtabtX-g/viewform. Prijave su otvorene do 2.8.2020. Na takmičenju će biti 4 zadatka (po jedan iz oblasti algebre, geometrije, kombinatorike i teorije brojeva), pri čemu svaki nosi 10 bodova, a izrada zadataka će trajati 3 sata. Dan prije takmičenja, 3.8.2020. godine, u 10 h će biti organizovana proba da bi se učenici upoznali sa funkcionisanjem platforme. Dolazak na probu je obavezan.

Prilikom prijave se ostavlja mail preko kojeg će organizatori učenike dodati na platformu. U slučaju da bude problema sa pristupom platformi, učenici su se dužni javiti na mail besirevic.admir@gmail.com. Učenici će imati 10 minuta da prepišu zadatke na papir, a onda su se dužni odmaknuti od računara te postaviti kameru da ih snima (i to na način da se kompletni vide, detaljnije će biti objašnjeno na probi). Tokom izrade zadataka nije dozvoljena upotreba mobitela, digitrona, komunikacija sa drugim osobama ili

odlazak u toalet. Ako se slučajno desi prekid konekcije, učenik je dužan odmah da se ponovo konektuje (tolerisat će se maksimalno petominutni prekid). U prostoriji gdje učenik radi takmičenje ne smije biti drugih osoba. Nakon završetka, učenici imaju 10 minuta da uslikaju rješenja i pošalju na mailove besirevic.admir@gmail.com, bojan.pazin@gmail.com i marinkoant@gmail.com. Takmičenje se radi na praznim bijelim papirima formata A4, te je potrebno na svakom papiru napisati na koji zadatak se odnosi i koja stranica tog zadatka je u pitanju (npr. 3. zadatak stranica 2/4). Zbog načina pregledanja neophodno je da učenici pišu čitko, po mogućnosti hemijskom olovkom i malo većim slovima. Zadaci će biti tako postavljeni da neće biti potrebe za pitanjima vezanim za tekst zadataka. Moguće je da rezultati neće biti objavljeni isti dan, a eventualne žalbe će se odvijati online.

Izborno takmičenje za JBMO

Izborno takmičenje će se održati 10.8.2020. godine sa početkom u 11 h. Takmičenje će biti održano na nekoliko lokacija, takmičarskih centara, koji će se odrediti nakon kvalifikacionog takmičenja (moguće Sarajevo, Banja Luka, Mostar i Tuzla), o čemu će takmičari biti blagovremeno informisani. Takmičari i organizatori su se dužni pridržavati preporučenih mjera (maska, distanca, dezinfekcija ruku i sl.). Takmičari su obavezni da u takmičarski centar donesu ovjerenu izjavu roditelja da su svjesni rizika i potencijalnih opasnosti uzrokovanih uslijed epidemije korona virusa Covid-19, te da su saglasni da njihovo dijete uzme učešće na tom takmičenju. Na takmičenju će biti 4 zadatka (po jedan iz oblasti algebre, geometrije, kombinatorike i teorije brojeva), pri čemu svaki nosi 10 bodova, a izrada zadataka će trajati 4 sata. Zadaci će biti poredani po težini, kao što su i obično na Juniorskoj matematičkoj olimpijadi BiH. Moguće je da rezultati neće biti objavljeni isti dan, a eventualne žalbe će se odvijati online, preko platforme Microsoft Teams. Zbog online žalbi neophodno je da se svi učesnici ovog takmičenja najkasnije do 8.8.2020. godine prijave preko linka https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJ2IkYBx