• facebook
O B A V J E Š T E NJ E  za obavezni predškolski program šk.2020/2021.g.

O B A V J E Š T E NJ E za obavezni predškolski program šk.2020/2021.g.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
OPĆINA VOGOŠĆA
JU OŠ“Porodice ef.Ramić“ Semizovac
Tel.fax.033/430-993
E-mail:os.semizovac@bih.net.ba
Djl.br.09-3677-1/20
Datum: 18.9.2020.g

 

 

OBAVJEŠTAVAJU SE RODITELJI/STARATELJI
DJECE KOJA ĆE POHAĐATI OBAVEZNI
PREDŠKOLSKI PROGRAM U ŠKOLSKOJ
2020/2021.GODINI, DA ĆE U TOKU NAREDNE
SEDMICE BITI OBAVJEŠTENI O ODRŽAVANJU
PRVIH RODITELJSKIH SASTANAKA I POČETKU
ODGOJNO-OBRAZOVNOG PROCESA ZA
PREDŠKOLCE.

Direktor škole
——————————–
mr. Šemso Pačariz