• facebook
Raspored grupa za obavezni program pohađanja predškolskog

Raspored grupa za obavezni program pohađanja predškolskog

Ovim putem Vas obavještavamo da će se obavezni program za djecu u godini pred polazak u školu realizovati u dvije grupe i to svake sedmice srijedom:

I grupa od 15h do 16h

II grupa od 16h do 17h.

Prvi susret će biti 7. 10. 2020.g

O.Š. ¸¸PORODICE EF. RAMIĆ”

I GRUPA

1. Bašović Emin

2. Hajro Merjem

3. Kadrić Emina

4. Kopić Nisveta

5. Kulo Abdurahman

6. Mahmutović Ahmed

7. Mujić Nejra

8. Osmanović Emina

9. Osmić Sajra

10. Salihović Hamza

11. Tabak Esma

12. Turnadžić Edin

II GRUPA

1. Abaz Nejla

2. Dacić Halil

3. Kapetanović Ajdin

4. Kerla Ajnur

5. Kerla Merjem

6. Mujanović Belmin

7. Pačo Armin

8. Pribišić Merjema

9. Ramić Amina

10. Sejdić Lamija

11. Spahić Asim

12. Zunđa Zejd

13. Žigić Ahmed

14. Žigić Nezim

S poštovanjem,

Odgajatelj: Latifa Halilović