• facebook
Uputstvo o načinima odvijanja nastavnog procesa u II polugodištu

Uputstvo o načinima odvijanja nastavnog procesa u II polugodištu

Nastava u drugom polugodištu školske 2020/2021 godine počinje 01.februara 2021. godine. U sedmici od 01.02.2021. do 05.02.2021. godine nastava će se odvijati po istom modelu koji je bio na snazi do dana 31.12.2020. godine ( Uputstvo o organizaciji i realizaciji odgojno-obrazovnog rada u osnovnim i srednjim školama na području Kantona Sarajevo u školskoj 2020/2021 godini broj: 11-34-31987-8/20 od 22.10.2020. godine).

Roditelji/staratelji učenika koji su izjavili da žele da njihova djeca pohađaju isključivo
online model nastave zadržavaju to pravo te uz izjavu moraju dostaviti ljekarsko opravdanje
kojim će se obrazložiti razlog odsustva učenika sa nastave, a roditelji koji žele uključiti
svoje dijete u nastavni proces dužni su to najaviti nastavniku razredne nastave najkasnije do
01.02.2021. godine, a od naredne sedmice najkasnije do četvrtka tekuće sedmice za narednu
sedmicu.

Detalje uputstva možete pogledati na sljedećem dokumentu:

Uputstvo o odvijanju nastave u drugom polugodištu u KS