• facebook
Evropski dan jezika

Evropski dan jezika

“Klub engleskog jezika”koji djeluje u našoj školi kao sekcija, čestitao je rođendan na svoj način. Naime punih je dvadeset godina kako se  obilježava  Evropski dan jezika. Širom Evrope, 800 miliona Evropljana zastupljenih u 47 država članica Vijeća Evrope, potaknuti su da uče što više jezika, u bilo kojoj dobi, u školi i izvan nje. Budući da je jezička raznolikost alat za postizanje većeg međukulturnog razumijevanja i ključni element bogate kulturne baštine našeg kontinenta, Vijeće Evrope promoviše višejezičnost u cijeloj Evropi. 
Na inicijativu Vijeća Evrope Evropski dan jezika se obilježava u suradnji s Evropskom komisijom 26. septembra svake godine još od 2001.