• facebook
“Dječija nedjelja”

“Dječija nedjelja”

Prva sedmica oktobra tradicionalno je posvećena obilježavanju “Dječije nedjelje”. “Dječija nedjelja” je vrijeme promocije prava djeteta, poboljšanja društvene brige za djecu i jačanja odgovornosti svih nas u poštivanju dječjih prava garantiranih Konvencijom o pravima djeteta.

U našoj školi članovi dramske sekcije obilježili su ovu sedmicu pravljenjem prigodnih plakata, a prigodne paketiće prvačićima podjelili su članovi Foruma mladih SDP Vogošća i Udruženja žena “Korak više”.