• facebook
10. decembar -Međunarodni dan ljudskih prava

10. decembar -Međunarodni dan ljudskih prava

Učenici naše škole danas su, kroz diskusije i izradom panoa, obilježili Međunarodni dan ljudskih prava.

Opću deklaraciju o ljudskim pravima je 1948. godine na Općoj skupštini UN-a podržalo četrdeset i osam država, a osam država bilo je suzdržano. Deklaracija je, kao što piše u preambuli[3], proglašena “zajedničkim mjerilom postignuća svih naroda i nacija” kojoj svi pojedinci i društva trebaju težiti “kako bi se postupnim domaćim i međunarodnim mjerama osiguralo njihovo opće i djelotvorno priznanje i primjena”. Iako su je i kritičari i zagovaratelji ocijenili više deklarativnom negoli obvezujućom, Deklaracija je potaknula formuliranje više od 60 mehanizama za zaštitu ljudskih prava koji zajedno predstavljaju danas važeći međunarodni standard zaštite ljudskih prava.