• facebook
Projekat “Zelena revolucija”

Projekat “Zelena revolucija”

Naša škola ušla je u projekat “Zelena revulucija” u saradnji sa firmom ZEOS eko-sistem d.o.o. http://@zeosekosistem

Cilj projekta je izgradnja zdravih navika odlaganja e-otpada kod školske populacije kroz edukaciju i praktične primjere odlaganja e-otpada u školama. Molimo naše učenike i njihove roditelje da se aktivno uključe u realizaciju i pomognu školi u takmičenju za što bolji plasman.

Nagrade za najviše sakupljenu količinu električnog i elektronskog otpada

  • Prva nagrada pametna tabla
  • Druga nagrada projektor
  • Treća nagrada opremanje učionice za informatiku sa IT opremom (tastature, miševi, podloge za miš)

Za sve druge škole biti će obezbijeđene sadnice za uređenje školskog dvorišta ili opštinskog parka u odnosu na sakupljenu količinu e-otpada.

Sakupljanje e-otpada traje do

04.05.2022. godine.

https://www.youtube.com/watch?v=jirZIzKj2P8