• facebook
Prevencija trgovine ljudima

Prevencija trgovine ljudima

Vršnjački edukatori su na časovima OZ u sedmim razredima pripremili materijale  kako bi educirali učenike o rizičnim oblicima krivičnog djela, problemima kao i prevenciji trgovine ljudima. a sve sa ciljem pravovremenog djelovanja kako ne bi postali žrtve istog djela.