• facebook
Šestoaprilska izložba Grada Sarajeva

Šestoaprilska izložba Grada Sarajeva

Šestoaprilska izložba Grada Sarajeva, “Collegium artisticum”, tradicionalno je organizirana u čast svih građana našeg Sarajeva, Federacije Bosne i Hercegovine i građana sa čitavog područja Bosne i Hercegovine. Sva tri Udruženja koja su formalno osnivači, “Collegium artisticuma”, su kao i uvjek dala svoj veliki doprinos: arhitektonskoj, primjenjenoj i likovnoj umjetnosti Bosne i Hercegovine. Naš penzionisani kolega Ismir Halilović je nagrađen za najbolji rad iz kategorije slikarstvo. Čestitamo kolegi, našem vrsnom umjetniku!