• facebook
Na časovima islamske vjeronauke

Na časovima islamske vjeronauke

Prigodnim radionicama kroz časove islamske vjeronauke učenici su imali priliku da osvježe svoje znanje o Allahovom Poslaniku kao i sunnetu kojeg su dužni slijediti. Tako su svoje radove pokazali na izložbi upriličenoj povodom 12. Rebiu-l-evvela, rođenja Allahovog poslanika.