• facebook
20.novembar- Međunarodni dan dječijih prava

20.novembar- Međunarodni dan dječijih prava

U našoj školi se ovaj Međunarodni dan dječijih prava obilježio plavom bojom. Učenici su se obukli u plavo a na časovima njemačkog jezika učili su Brailovo pismo kroz njemačku abecedu i na taj način pridružili se kampanji “Obojimo svijet u plavo”. Fokusiranjem na ravnopravnost i inkluziju, nastojali smo ukazati na neophodnost poštivanja svakog prava #ZaSvakoDijete

Generalna skupština UN-a je  20. novembra 1959. godine usvojila „Deklaraciju o pravima djeteta“ , trideset godina nakon toga usvojila je  „ Konvenciju o pravima djeteta“.

Konvencija UN-a o pravima djeteta je dokument koji je donijela Glavna skupština UN-a na svom zasjedanju, 20. studenog 1989. godine. Rječju „konvencija” ističe se da je to dogovor i sporazum koji obvezuje države-članice UN-a na njegovu realizaciju, dakle svojevrstan međunarodni zakon. Prihvatile su ga 193 države u svijetu.

Djeca se rađaju s temeljnim slobodama i pravima koja pripadaju svim ljudskim bićima. Ne, s obzirom na tjelesnu i psihičku nezrelost nameće se potreba isticanja posebnih prava djeteta na zaštitu koja proizlazi upravo iz te činjenice. Upravo je to osnovno mjesto Konvencije o pravima djeteta jer djeca su najosjetljivija grupa koja treba zaštititi.

O pravima slušamo mnogo ali ima nekih prava djece na koja ponekad zaboravljamo:

  1. Pravo dijete da nauči da se svijet ne okreće oko njega – djeca ne trebaju odrastati s informacijom da se zbog njihove želje okreće ovaj svijet. Trebaju znati da su samo dio ovoga svijeta, da postoje i drugi ljudi, njihove potrebe i želje, te da su svi ljudi jednako vrijedni.
  2. Pravo dijete da nauči da riječi bole – djeca trebaju odrasti s informacijom da neke riječi mogu povrijediti druge ljude, da uvredama i psovkama ne gradimo dobre odnose s drugima, i da ako samo govorimo takve riječi, velika je vjerojatnost da ćemo od drugih iste te riječi dobiti natrag.
  3. Pravo dijete da nauči što je moral – djeca trebaju odabrati informacije o tome što je prihvaćeno ponašanje u društvu, a što ne. Što je pristojnost, a što nepristojnost. Imaju pravo naučiti da se starije poštuje, pa će se tako poštivati ​​i njih kada odrastu.
  4. Pravo djeteta na obaveze – dijete ima pravo naučiti da postoje obaveze koje su njegove, te ako ih ne ispuni da slijede posljedice. Djeca imaju pravo znati da timskim radom u obitelji održavaju kuću čistom i urednom, da učenjem i ispunjavanjem školskih obaveza daje sebi šansu za bolju budućnost.
  5. Pravo dijete da nauči što je umjerenost – djeca imaju pravo znati da se novci ponekad mogu potrošiti, da se novci moraju zaraditi, kako bi kada odraste znalo pametno raspolagati novcima, a ne odrasti u uvjerenju da roditelji i drugi odrasli služe zato da bi njima priskrbili neke predmete i stvari. Isto tako, djeca imaju pravo znati da je hrana potrošnja, da zaraditi novac za hranu zahtijevaju nečiji trud i vrijeme, te da se ishranom direktno utječemo na zdravlje svog organizma – koje je isto potrošno.
  6. Pravo dijete da zna da su i drugi u pravu – dijete ima pravo znati da nije u svemu najbolje. Time će se naučiti skromnosti, poštovanju i prihvatanju drugih, shvatiće da od drugih treba i može se naučiti, te da njegova riječ nije zakon.
  7. Dijete ima pravo na odgovornost – za sebe, svoje potrebe i želje. Odgovornost uključuje i svjesnost o posljedicama, te je pravo svakog djeteta da zna da ponašanja imaju posljedice – koje nisu uvijek ugodne i lijepe. Pravo naučiti brinuti se i boriti za sebe, a ne očekivati ​​da će uvijek imati „zaleđe” već da se za neke stvari i privilegije mora i treba samo izboriti.

Na današnji dan prisjetimo se i na ova prava djece, koja vrlo često ostaju zaboravljena. Današnjim obilježavanjem međunarodnog dana dječjih prava želi senzibilizirati javno mnijenje i ustanove za potrebe zaštite maloljetnika od zlouporabe, nasilja i raznih oblika diskriminacije. Na ovaj dan na poseban način treba gledati na prava djece i adolescenata na najsiromašnijim područjima naše planete, jer UNICEF ima tu odgovornost: govoriti o pravima djece tamo gdje je ona zakazala, ili govoriti o uspješnoj praksi, kako bi se svjetska politika i udruženja reklo što treba činiti u odgoju novih naraštaja koji bi bili potpuno svjesni vlastitih prava.

Tekst preuzet sa: