• facebook

Archive for August, 2019

Početak šk.2019/2020. godine

Početak šk.2019/2020. godine

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OPĆINA VOGOŠĆA JU OŠ“Porodice ef.Ramić“ Semizovac Tel.fax.033/430-993 E-mail:os.semizovac@bih.net.ba Djl.br.08-3343/19 Datum: 26.8.2019.g.…