• facebook

Posts by: eframic_632oq256

Škola za pse

Škola za pse

U četvrtak 30.03.2017.god. Fondacija "Dogs Trust" BiH upriličila svečano otvaranje škole za pse u Semizovcu. Nova lokacija ima zatvorene i otvorene…
“Pazi mine”

“Pazi mine”

U srijedu 22.03.2017.god. upriličena je posjeta pripadnika EUFOR-a našoj područnoj školi "Gora".Učenici i njihove učiteljice su imali priliku da se…

Upis djece u prvi razred šk.2017/2018.g.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OPĆINA VOGOŠĆA JU OŠ“Porodice ef.Ramić“ Semizovac Tel.fax.430-993 E-mail:os.semizovac@bih.net.ba Djl.br.03-1386-1/17 Datum:13.3.2017.g. Na…
7 of 10
345678910